Organy oraz muzyka organowa stały się tematem wiodącym w profilu artystycznym festiwalu, poczynając od roku 2012, kiedy to współfinansowany ze środków unijnych projekt dotacji dotyczył również rewitalizacji zabytkowych organów w kościele św. Mikołaja w Nowogrodźcu.


Renowacja zabytkowego instrumentu Heinricha Schlaga, przeprowadzona przez firmę A. Wolański z Lubania, objęła swym zakresem rekonstrukcję brakujących głosów, odnowienie zachowanych elementów oraz nadanie pierwotnej świetności szafie organowej wraz z przywróceniem właściwej kolorystyki. Efektem tych prac było oddanie do użytku liturgicznego i artystycznego instrumentu zarówno w jego oryginalnym brzmieniu jak i budowie. Walory brzmieniowe, dopasowane do kubatury wnętrza świątyni nadają sie szczególnie do wykorzystania w koncertach o charakterze kameralnym. Na organach tych koncertowali uznani organiści podczas recitali inaugurujących IV oraz V edycję festiwalu: Piotr Rojek oraz Witold Zaborny.


Instrument pochodzi z początku XX wieku, wybudowany został przez firmę Heinrich Schlag vormals Gebrüder Schlag - Schweidnitz. Dwumanuałowy, z pedałem, o trakturze pneumatycznej.

 Dyspozycja:

I Hauptwerk: (C – c’’’)

 • Bordun 16’
 • Principal 8’
 • Gambe 8’
 • Gedackt 8’
 • Octave 4’
 • Mixtur 3 fach.

II Oberwerk: (C – c’’’)

 • Hohlflote 8’
 • Aeoline 8’
 • Rohrflöte

III Pedal: (C – d’)

 • Subbas 16’
 • Violon 8’
 • Prinzipal 8’

Kopulacje:

Manual I – II.

Pedal – Man I.

Pedal – Man II.

Forte

 

 

 

Odbywający się co roku w maju festiwal jest również okazją do zaprezentowania artystycznych możliwości dużych organów kościoła parafialnego pw. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Instrument poddawany jest przed festiwalami generalnym przeglądom wraz ze strojeniem oraz intonacją głosów. Paleta dźwiękowa tych organów, mimo charakteru wybitnie romantycznego, pozwala na interesujące prezentowanie zarówno muzyki barokowej jak i XIX-wiecznej. Za kontuarem organów Heinricha Schlaga roku gościli tacy wirtuozi jak: Gerhard Weinberger (Niemcy), Lothar Rueckert (Niemcy), Sergey Shein (Norwegia), Andrzej Chorosiński, Piotr Rojek.


Instrument został wybudowany w roku 1895 przez firmę Heinrich Schlag § Söhne - Schweidnitz. Dwumanuałowy, z pedałem, trakturą pneumatyczna, wiatrowniami stożkowymi.

Dyspozycja:

I Hauptwerk: (C – c’’’)

 •          Bordun 16’
 •          Principal 8’
 •          Quinte 2 2/3’ 
 •          Gambe 8’
 •          Gemshorn 8’
 •          Gedackt 8’
 •          Octave 4’
 •          Spitzflöte 4’
 •          Trompete 8’
 •          Mixtur 3-4 fach.

II Oberwerk: (C – c’’’)

 •          L. Gedackt 16’
 •          G. Principal 8’
 •          Salicet 8’
 •          Aeoline 8’
 •          Nassat 2 2/3’
 •          Geigen Principal 4’
 •          Nachthorn 2’
 •          Rauschquinte 2 fach.

III Pedal: (C – d’)

 •          Posaune 16’
 •          Violon 16’
 •          Subbas 16’
 •          Choralbass 4’
 •          Octavbass 8’
 •          Cello 8’

Kopulacje:

Manual I – II.

Pedal – Man I.

Pedal – Man II.

Mezzoforte

Forte